Oferujemy kompleksową i skuteczną rehabilitację domową w leczeniu:
- bólu i dysfunkcji kręgosłupa
- wady postawy
- chorób zwyrodnieniowych
- chorób reumatycznych
- stanów po urazach narządów ruchu
- udarów mózgu (niedowład połowiczny)
- urazów czaszkowo- mózgowych
- złamań kręgosłupa i urazów rdzenia kręgowego
- SM i polineuropatii
- choroby Parkinsona i Alzheimera
- porażenia nerwu twarzowego
- mózgowego porażenia dziecięcego
- zespołu cieśni nadgarstka
- przepukliny oponowo-rdzeniowej

 

W ramach terapii wykorzystujemy:
- masaż leczniczy, relaksacyjny, odchudzający
- masaż bańką chińską
- terapię manualną
- terapię metodą PNF
- terapię metodą BBRM w wodzie
- neuromobilizację oraz inne metody sprawdzone w rehabilitacji
- laser
- galwanizację, jonoforezę

 

Terapia za każdym razem dobierana jest w pełni indywidualnie, zgodnie z potrzebami i predyspozycjami pacjenta.
Gwarantujemy wygodę oraz atrakcyjne ceny. Rehabilitacja odbywa się w domu pacjenta. Cena jednej godziny indywidualnej terapii z dojazdem do pacjenta wynosi 100 zł.